Waar herkent u zich in?

Herkent u dit:

  • In het planproces is er geen betrouwbaar inzicht in de aanwezige ondergrondse infrastructuur (K&L);
  • De aanwezige K&L hebben (onverwacht) veel invloed op de inrichtingskaders. Het ontbreekt aan vastgestelde K&L tracés.
  • Problemen en risico’s met betrekking tot K&L komen te laat en op een ongewenst moment aan het licht;
  • Het is lastig en het kost veel tijd om tot integrale afstemming en afspraken te komen met alle afzonderlijke partijen.;
  • De kosten die gemoeid zijn met verleggingen en nieuwe aan te leggen K&L, lijken moeilijk vooraf in te schatten. De kosten drukken in veel gevallen uiteindelijk aanzienlijk zwaarder op het beschikbare projectbudget en/of de GREX;
  • De planning staat onder druk of loopt vertraging op, als gevolg van onvoorziene invloeden door de aanwezige K&L. In veel gevallen heeft dit tevens politieke consequenties;
  • Stakeholders zijn niet op de hoogte van de gevolgen van de werkzaamheden aan de K&L. Integrale communicatie ontbreekt of schiet te kort.

Het is druk onder de grond!

Het Kabels & Leidingen Collectief kan u bijstaan, adviseren en het probleem uit handen nemen. Wij zijn proactieve procesbegeleiders.
Lees meer bij “Wat doet KenLC